تغییرات در شرکت سهامی خاص چگونه انجام میشود؟

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تغییرات شرکت سهامی خاص

یک شرکت از هر نوع آن  پس از تاسیس ،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند ، ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است ، در بین این شرکت ها تغییرات شرکت سهامی خاص  از اهمیت بالایی برخوردار است .

 

تغییرات شرکت سهامی خاص

۱ – تغییرات در  هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی از  افراد و اشخاصی هستند از صاحبان سهام که حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی که (معمولا مدت زمان برای اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص ۲ سال میباشد )به منظور اداره امور شرکت انتخاب و برای مدت معینی حداقل دو سال انجام وظیفه می کنند.

قانوناَ هیات مدیره شرکت های سهامی خاص نیز باید حداقل 3 نفر عضو داشته باشد.

مدت مدیریت برای مدیران در اساسنامه تعیین می شود و به هر حال نباید بیشتر از دو سال باشد اما انتخاب مجدد آن ها مانعی ندارد

تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها ( در محدوده قانون ) در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

۲ – افزایش و کاهش سرمایه
الف : در موضوع افزایش سرمایه

یکی از مهم ترین  تغییرات و تصمیمات در شرکت ، تصمیمات مربوط به افزایش و کاهش سرمایه شرکت سهامی در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد

سرمایه شرکت را می توان از دو روش و راه افزایش داد ۱-  از طریق صدور سهام جدید۲ –  از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

 

برای فهم بیشتر به مثال زیر توجه نمایید :

به عنوان مثال : سرمایه شرکت شما ۱ میلیون ریال که به ۱۰۰ سهم ۱۰ هزار ریالی تقسیم  نموداید ، میباشد . برای افزایش سرمایه شما میتوانید از صدور سهام جدید اقدام نمایید  یعنی شما تعداد سهامتان را  به مبلغ افزایش سرمایه بیشتر نمایید ، یعنی شما میتوانید سرمایه شرکتتان را از ۱ میلیون ریال به مبلغ ۲ میلیون ریال و تعداد سهم را به ۲۰۰ عدد سهم ۱۰ هزار ریالی افزایش دهیم .

حال در روش دوم شما میتوانید سرمایه شرکت را به ۲ میلیون ریال که به 100 سهم ۲۰ هزار ریالی افزایش دهید یعنی ارزش هر سهم را ببرید بالا

شرکت های سهامی برای افزایش سرمایه نیاز دارند که پذیره نویسی انجام دهند و در روزنامه مشخص شده  در اساساسنامه شرکت باید به چاپ برسد و به اطلاع صاحبان سهام برسد ، و هر شخصی میتواند به نسبت سهامی که در شرکت دارد، سهام خود را افزایش دهد و میتواند در افزایش سرمایه خود حق تقدم داشته باشد . در اگهی حق تقدم باید مهلت و نحوه واریزی وجه خرید سهام باید قید شود و تاریخ جلسه باید مشخص گردد .

مدارک لازم برای افزایش سرمایه شرکت سهامی  خاص :

صورتجلسه ثبت افزیش سرمایه ه باید مجمع عمومی فوق العاده باشد و افزاش سرمایه را تصویبنموده و یا اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره واگذار نماید

اگر جلسه با  حضور اکثریت شرکا و سهامداران باشد لازم است که اگهی دعوت از سهامداران حتما بین مدارک باشد .

اگهی حق تقدم  برای افزایش سرمایه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که بهامضای سهامداران و هیئت رئیسه جلسه رسیده باشد .

اگر مجمع عمومی اختیار  افزایش سرمایه را به هیئت مدیره داده باشد ارائه صورتجلسه هیئت مدیره نیز لازم میباشد

ثبت اینترنتی تغییرات و رسید ها اینترنتی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت

 

 

ب: در موضوع کاهش سرمایه

کاهش سرمایه شرکت در شرکت سهامی خاص باید با مجمع عمومی فوق العاده انجام شود و یا در جلسه مجمع به هیئت مدیره اختیار کاهش سرمایه شرکت را بدهد ، کاهش سرمایه شرکت میتواند اختیاری یا اجباری میباشد.

کاهش سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.برای این منظور هیات مدیره باید پیشنهاد خود را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم نماید.در گزارش فوق باید توجیهات لازم در خصوص لزوم کاهش سرمایه و نیز امور جاری شرکت از بدو سال مالی در جریان و حساب های سال قبلی منعکس باشد. و لازم به ذکر است سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 (سرمایه شرکت خاص صد میلیون ریال) کمتر نگردد.

 

مندرجات اطلاعیه کاهش سرمایه

 

بموجب ماده 197 اطلاعیه کاهش سرمایه باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

۱ – نام و نشانی مرکز اصلی شرکت

۲ – مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه

۳ – مبلغی که هر رسهم به آن میزان کاهش می یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش

۴ – نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد

 

۳ – تغییرات بازرس

 

بازرس کیست؟

بازرس نماینده قانونی صاحبان سرمایه شرکت است که توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور نظارت بر عملکرد مدیران تعیین می شود.هر شرکت سهامی می تواند یک یا چند بازرس داشته باشد که تعداد آن را اساسنامه تعیین می کند.بازرس میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. و به مدت یکسال انتخاب میشوند و حتما باید دارای مدرک عدم سوپیشینه باشد

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص به وسیله سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود.انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی به عمل می آید.وظیفه انتخاب و معرفی بازرسین بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد که این امر سالانه بایستی تکرار شود و بازرسین می توانند برای دوره های متعدد و متوالی در سمت خود باقی بمانند.

افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس

طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند

۱ – اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)

۲ – مدیران و مدیر عامل شرکت

۳ – اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴ – هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد

_تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است

_بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

 

تغییرات شرکت سهامی خاص

۴ – تغییر ادرس شرکت

 

منظور همان نشانی قانونی و اصلی شرکت محسوب می­شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می­شود. آدرس شرکت می­بایست آدرس یک ساختمان اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

اما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است. قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت می­شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس یا افتتاح شعبه ­های جدید را باید به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

به هرحال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس شرکت گرفته شود. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فوق العاده عمومی است.

 

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت

 

تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت ( هیئت مدیره و سهامداران)

تصویر روزنامه تاسیس شرکت

تصویر آگهی تاسیس شرکت

آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

۵ – تغییرات موضوع شرکت

موضوع شرکت در واقع نشان ‌دهنده هدف فعالیت آن شرکت است. پس اگر اعضا قصد تغییر موضوع فعالیت شرکت را داشته باشند، می‌توانند موضوع آن را تغییر دهند.

برای تغییر موضوع فعالیت شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل میشود.زمانی که اعضای شرکت تصمیم به تغییر موضوع شرکت بگیرند این مجمع تشکیل می شود و بر چگونگی اعمال این تغییرات و اتخاذ تصمیم آن نظارت می‌ کند.

اگر قصد تغییر موضوع و یا الحاق آن را داشته باشید، باید به این نکته توجه کنید که موضوع فعالیت شما باید مجوزی باشد. برای دریافت مجوز یک موضوع باید از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنید. در انتخاب موضوع باید دقت داشته باشید. برخی از موضوع‌ها از لحاظ ماهیتی قابلیت اخذ مجوز را ندارند و برخی دیگر بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت دارند. موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند شامل ۲۳ ماده می شود از جمله آن ها می توان به فعالیت های امور پولی و بانکی، شرکت های تعاونی و … اشاره کرد.

پس باید در نظر داشته باشید که موضوع جدید هدف فعالیت شرکت را نشان دهد و در ضمن قابلیت اخذ مجوز را داشته باشد تا دچار مشکل نشوید.

توجه داشته باشید که مرجع تمام تغییرات در شرکت سازمان ثبت شرکت ها میباشد .

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان  درزمینه تغییرات شرکت سهامی خاص شما میتوانید با کارشناسان همراه ثبت تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ممکن است بخواهید از تگ های HTML و صفتهای آنها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>